Σύνθεση

Εξωτερικά μέλη

  • Σωτηρόπουλος Φίλιππος (πρώην Πρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας), (Πρόεδρος)
  • Τσούτσος Δημήτριος (Συντονιστής Διευθυντής Ιατρός ΕΣΥ)

Εσωτερικά μέλη